دوازدهمین دوره نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

poster 99

دوازدهمین دوره نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی امسال در تاریخ سوم تا ششم اسفندماه۱۳۹۹، در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی بوشهر برگزار خواهد شد. برگزاری دوازدهمین دوره نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی پارس جنوبی در اسفندماه ۱۳۹۹ در حالی برنامه ریزی شده است که بسیاری از جامعه پزشکی معتقدند، که یک پیک دیگر کرونا در این زمان در جامعه ایجاد خواهد شد. باید دید و نظاره کرد که آیا واقعا چنین خواهد شد و یا این نمایشگاه مجال برگزاری خواهد یافت.

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی عسلویه یکی از مهمترین رویدادهای صنعتی و تجاری منطقه پارس جنوبی در حوزه صنعت نفت که سالانه با حضور جمع کثیری از تامین کنندگان محصولات و خدمات در زمینه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برپا می گردد.

این رویداد فرصت بسیار مغتنمی است تا شرکت های فعال در این صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازدید دست اندرکاران و متخصصان این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این صنعت، فعالیت ها و نوآوری های آتی خود را هدایت نمایند.

این نمایشگاه که در سالهای گذشته عمدتا محل نمایش بسیاری از توانمندی های متخصصان داخلی کشور در عرصه های گوناگون بوده است، با رویکرد توسعه میدان پارس جنوبی برگزار می گردد و عموما هم در ادوار گوناگون شرکتهای داخلی بیشترین مشارکت کنندگان در این رویداد بوده اند، هر چند در ادواری هم شرکت هایی به ویژه از چین در این رویداد مشارکت کرده اند.

برگزاری دوازدهمین دوره نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی پارس جنوبی در اسفندماه با توجه به اینکه زمان اجرای آن تنها   یک ماه بعد از برگزاری بیست و پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران است، شاید خیلی توجیه منطقی به ویژه در دوران شیوع کرونا نداشته باشد، اما به هر حال مسوولان تصمیم به برگزاری این رویداد گرفته اند، با توجه به همپوشانی موضوعات نمایشگاه های تهران و بوشهر، انتظار نمی رود به جز شرکتهای داخلی و محلی از این رویداد استقبال خاصی صورت گیرد.