مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، برگزاری دوازدهمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی را مطلوب تر از دوره های پیشین ارزیابی کرد و گفت: حضور گسترده شرکت های داخلی و خارجی، مصداق این موضوع است.

مهندس اکبر ترکان در سومین روز از برگزاری نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی در گفت و گو با خبرنگار شانا، به ویژگی شاخص این دوره نمایشگاه اشاره کرد و افزود: پیشتر تصور می شد به دلیل تهدیدهای ایران از سوی دشمنان انقلاب اسلامی، تمایل شرکت های بین المللی برای مشارکت در پروژه های ایرانی کم باشد، اما حضور شرکت های بین المللی در این دوره از نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی نشان می دهد آنچه در تبلیغات مطرح می شد، صحت ندارد.

وی در همین حال، رویکرد کشور را گسترش فعالیت بخش داخلی در اجرای پروژه های کشور اعلام کرد و گفت: تصمیم گرفته ایم به منظور حضور بیشتر شرکت های داخلی، پروژه های بزرگ را به بخش های کوچک تر (در حد 300 میلیون دلار) تقسیم کنیم و محور اجرای پروژه ها، شرکت های داخلی باشند و چنانچه شرکت های خارجی می خواهند در ایران فعالیت کنند، باید با شرکت های داخلی شریک شوند.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس، استقرار صنایع داخلی در این دوره از نمایشگاه را در مقایسه با سال گذشته بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: صنایع دریافته اند که چگونه توانایی های خود را ارائه کنند و این خود یک فناوری محسوب می شود.

ترکان تصریح کرد: ارائه کردن صنایع یک فن است و شرکت کنندگان باید برای ارائه محصولات خود از شرکت های تبلیغاتی استفاده کنند و این موضوع در این دوره از نمایشگاه نمود یافته است.

منبع: www.shana.ir