سیزدهمین دوره نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی