برای شرکت در نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی فرم ذیل را تکمیل و به شماره ۰۹۳۳۶۷۶۸۳۷۲ ارسال نمایید.