ثبت نام
2

دریافت فرم ثبت نام (دانلود)

3

تکمیل و ارسال فرم ثبت نام از طریق فکس یا ایمیل (تماس با ما)

4

درخواست پیش فاکتور

5

واریز مبلغ و ارسال فیش واریزی از طریق فکس یا ایمیل (تماس با ما)

6

به منظور تعیین جانمایی غرفه با شرکت کننده تماس گرفته می شود.

آیا به غرفه سازی نیاز دارید ؟
1

دریافت فرم غرفه سازی (برای دریافت فایل PDF کلیک کنید)

2

انتخاب غرفه ساز (برای مشاهده لیست غرفه سازها کلیک کنید)

3

تکمیل و ارسال فرم غرفه سازی از طریق فکس یا ایمیل (تماس با ما)

کتاب نمایشگاه
1

بررسی تعرفه های کتاب نمایشگاه (مشاهده کنید)

2

دریافت فرم کتاب نمایشگاه (دانلود PDF)

3

تکمیل و ارسال فرم کتاب نمایشگاه از طریق فکس یا ایمیل (تماس با ما)

4

واریز مبلغ و ارسال فیش واریزی از طریق فکس یا ایمیل

5

ارسال اطلاعات مربوطه برای درج در کتاب

آیا به خدمات اسکان در عسلویه نیاز دارید ؟
1

مشاهده کاتالوگ واحدهای اقامتی در عسلویه و تعرفه های مربوطه (مشاهده کنید)

2

دریافت فرم درخواست اسکان (دانلود PDF)

3

تکمیل و ارسال فرم اسکان از طریق فکس یا ایمیل (تماس با ما)

4

واریز مبلغ با توجه به تعرفه ها و ارسال فیش واریزی از طریق فکس یا ایمیل