_

آشنایی با منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 

در حاشیه خلیج فارس و  در محدوده ۴۶ هزار هکتاری استان بوشهر قرار گرفته است که مشتمل بر سه منطقه پارس یک (پارس جنوبی) با ۱۴ هزار هکتار که شهرستان عسلویه را در بر می گیرد ، پارس دو ( کنگان) در محدوده ۱۶ هزار هکتاری شهرستان کنگان را در بر گرفته است و پارس سه ( پارس شمالی) شامل ۱۶ هزار هکتار از محدوده ی شهرستانهای دیر، دشتی،تنگستان و بوشهر را در بر می گیرد.

_

مجتمع ها و صنایع گازی

 

به منظور استخراج و بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی در هر فاز دو سکوی سرچاهی نصب شده است که هر کدام ظرفیت پذیرش ۱۶ چاه را دارند که ۶ عدد فعال است.
در فاز ۱ روزانه ۳/۲۸ میلیون مترمکعب گاز از دو سکوی سرچاهی برداشت و عملیات جداسازی آب همراه گاز در سکو انجام می گیرد و…

_

واحدهای پتروشیمی

 

مجتمع های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
مجتمع پتروشیمی پردیس :
·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
·        مساحت: ۲/۶۲ هکتار
·        سال تأسیس: ۱۳۸۰ …