درباره پارس جنوبی

در حاشیه خلیج فارس و  در محدوده ۴۶ هزار هکتاری استان بوشهر قرار گرفته است که مشتمل بر سه منطقه پارس یک (پارس جنوبی) با ۱۴ هزار هکتار که شهرستان عسلویه را در بر می گیرد ، پارس دو (کنگان) در محدوده ۱۶ هزار هکتاری شهرستان کنگان را در بر گرفته است و پارس سه ( پارس شمالی) شامل ۱۶ هزار هکتار از محدوده ی شهرستانهای دیر، دشتی،تنگستان و بوشهر را در بر می گیرد.

خدمات نمایشگاهی

کتاب نمایشگاه

غرفه سازی

اسکان در عسلویه

رادیو نمایشگاه

9696

نفتیا با هدف توسعه بازار شرکت های سازنده و تامین کننده در مناطق صنعتی ، نفتی ، گازی و پتروشیمی در سال ۱۳۹۸ شروع به فعالیت نمود. نفتیا فعالیت خود را با پیگیری امورات و کارهای سازندگان و تامین کنندگان در منطقه پارس جنوبی (عسلویه) شروع نمود. نفتیا برند ثبت شده تحت مالکیت و مدیریت شرکت آتی ساز فناوری (سهامی خاص) می باشد. ماموریت نفتیا کمک و تسهیل ارتباط بین شرکت های سازنده و تامین کننده داخلی و خارجی با صنایع مستقر در منطقه پارس جنوبی شامل مجتمع های پالایشگاهی ، شرکت های پتروشیمی و شرکت های پیمانکاری می باشد.

ارائه خدمات به تأمین کنندگان و سازندگان در منطقه پارس جنوبی!

معرفی

همکاران و حامیان

15000
PSEEZ_LOGO
989889PNG
Logo - Kasra Black in Orange -Eng Title