تماس با ما

ایران – بوشهر، بلوار شهید ماهینی، نبش شمالی سه راه دانشگاه خلیج فارس، مجتمع پژوهش و فناوری گلشن دانش- طبقه سوم- شرکت آتی ساز فناوری

تلفن :     ۰۷۷۳۳۳۲۰۰۱۷- ۰۷۷۳۳۳۲۰۰۳۲

نمابر :     ۰۲۱۴۲۶۹۳۸۲۰

همراه : ۰۹۱۷۷۷۲۸۹۵۱  –  ۰۹۱۷۱۷۰۰۹۶۷