اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره یک:

فرم درخواست درج توانمندی های شرکت در کتاب یازدهمین نمایشگاه دی ماه نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی عسلویه (پارس جنوبی)

 

 

اطلاعیه شماره دو:

فرم غرفه سازی یازدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی عسلویه (پارس جنوبی)